پس از تحصیل در دبیرستان البرز تهران و یک اقامت ده ساله در آمریکا هامبورگ را در سال 1986 بعنوان محل اصلی زندگی انتخاب کردم.

پس از گرفتن فوق لیسانس اقتصاد رشتۀ حقوق را در هامبورگ بپایان رسانده و جواز کار بعنوان وکیل را در سال 2006 دریافت کردم.

از زمان تأسیس دفتر در مرکز شهر هامبورگ در عرصه های گوناگون حقوقی به مراجعه کنندگان مشاوره داده و وکالت آنها را مقابل دادگاه های سراسر آلمان بعهده گرفته ام.

اتاق وکلای شهر هامبورگ بخاطر تجربه و اطلاعات ویژه کاری به من عنوان "وکیل متخصص امور خانوادگی" را اعطا کرد. بویژه دعاوی خانوادگی در عرصه ازداوج های دو ملیتی موضوع کار من میباشد (ایران، افغانستان و ...).

عرصه های حقوقی دیگر حقوق اتباع خارجی، پناهندگی و حقوق کار برای حقوق بگیران میباشد.

در کار وکالت اعتماد متقابل یکی از مهمترین فاکتور ها برای پیشرفت و موفقیت در کار است. شما میتوانید با کمال راحتی مشکلات خود را با من در میان گذارده و مطمئن باشید که قانونأ مطالب مطرح شده فقط در پرونده شما و نزد وکیل شما باقی خواهد ماند. در موارد عاجل میتوانید در مدت کوتاهی وقت ملاقات با من را بگیرید.

شما میتوانید مطمئن باشید که مشکل شما از طرف من با جدیت تمام پیگیری شده و شما و منافعتان در مرکز توجه خواهد بود. از آنجائی که من متولد ایران هستم و بخصوص بخاطر اینکه مترجم رسمی زبان فارسی در آلمان نیز میباشم به زبان فارسی مسلط بوده و شما این امکان را دارید که به زبان فارسی و با آرامش تمام مشکلاتتان را با من در میان بگذارید.