صاحب دامین kanzlei-behraznia.de مسعود بهرازنیا میباشد.

آدرس دفتر

Masoud Behrazna

Bovestraße 4

22041Hamburg

تلفن: 04028055046

فاکس: 04028055083

مسعود بهرازنیا پروانه کاری خود را در کشور آلمان و شهر هامبورگ کسب کرده است.

مسعود بهرازنیا عضو اطاق وکلای هامبورگ و انجمن وکلای هامبورگ میباشد.

برای تماس به اطاق وکلای هامبورگ اینجا را کلیک کنید.