حقوق خانواده

وظیفه یک وکیل در مسائل خانوادگی این است که با کمک دانش حقوقی و تجربه کاری و برندگی خود آنچنان به شما کمک کند که مسائل و مشکلاتی که در جریان یک اختلاف خانوادگی بروز میکنند به بهتری وجهی بنفع شما و فرزندتان حل شوند. موضوع طلاق و انجام آن در مقابل دادگاه خانواده شاید از نظر حقوقی کمترین مشکل را بوجود آورد. ولی مسائل خانوادگی با طلاق به بپایان نمیرسند. بخصوص وقتی که فرزند مشترکی نیز موجود است. توجه کنید که زن و شوهر برای همیشه علیرغم طلاق پدر و مادر فرزند باقی میمانند. و طبق قانون پدر و مادر همواره دارای حقوق و وظائفی نسبت به فرزندان خود هستند. این موضوع در مورد نفقه در دوران جدائی و بعد از طلاق که در بسیاری از موارد موضوعیت پیدا میکند نیز صدق میکند. در بسیاری موارد مسائل اقامتی نیز به مسائل خانوادگی گره میخورند و لازم است که در حل مسئله خانوادگی یک استراتژی مناسب و برای شما مطلوب را پیدا کرد.

حق پناهندگی

حق پناهندگی یک حق پایه ای است و در بند 16 آ قانون اساسی آلمان تضمین شده است. این حق تا سال 1993 بدون قید و شرط بود. در این سال بعد از اینکه دو حزب بزرگ آلمان یعنی حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیال دموکرات به توافق رسیدند محدودیت هائی در این حق بوجود آمد. تغییرات بوجود آمده در این بند بشدت مورد مخالفت تشکل های پناهندگی قرار گرفت و مباحث تا امروز نیز ادامه دارد. علی رغم این تغییرات آلمان کشوری است که مانند سابق به کسانی که تحت تعقیب سیاسی قرار دارند، پناهندگی میدهد. بعلاوه در مواردی نیز بعلل بشردوستانه حق پناهندگی وجود دارد مانند مواردی که شخص در صورت بازگشت بعلل های گوناگون باید نگران امنیت جانی خود باشد. در ادامه سعی شده به سئوالات متداولی که پیرامون مسئله پناهندگی در آلمان وجود دارد پاسخ داده شود. چنانچه پاسخ به سئوالات دیگری را مفید میدانید برای من ای - میل ارسال کنید.

 

حق تابعیت

در این بخش بزودی اطلاعاتی در مورد چگونگی کسب تابعیت کشور آلمان منتشر میشود.

حقوق کار

در این بخش بزودی اطلاعاتی در مورد حقوق کار آلمان و حق شما بعنوان حقوق بگیر درج میشود.