دفتر ما واقع در قلب آلتونا-هامبورگ است.

با اِس-بان تا ایستگاه آلتونا.

از ایستگاه آلتونا ۱۰ دقیقه پیاده تا دفتر ما.

 

اطلاعات اضافی